درباره ما

  • صنعت ساختمان و زیرمجموعه های آن بیشترین گردش مالی جهان را به خود اختصاص داده و در تمام دنیا باعث رشد و رونث اقتصادی برای تمام اقشار جامعه گردیده است.
    ثبت برند در صنعت ساختمان می تواند برای سهامداران آن ایجاد ارزش افزوده کرده و باعث افزایش درآمد شود و برای شخص و یا شرکت ایجاد شهرت و وجه اجتماعی و اقتصادی کند و شرایط بازاریابی و فروش ساختمان را بسیار راحت و مساعد نماید.
    زمانیکه یک ساختمان دارای برند و هویت باشد، جامعه به آن ساختمان به عنوان یک ساختمان معتبر و شناسنامه دار نگاه می کند و این برند ابزار تمایز آن با ساختمان های دیگر است.
    هدف ما در مجموعه لوکس لند این است که از زمان بیش تولید یک برند تا مراحل حضور و تداوم شایسته در بازار، نقش درخشان در کنار صاحب برند ایفا کنیم. رعایت استانداردهای تبلیغات لوکس برای صاحبین برندهای فاخر، جزء لاینفک و جدائی ناپذیر فعالیت حرفه ای مجموعه لوکس لند می باشد.
    برای بوجود آمدن یک ساختمان لوکس آیتم های مختلفی از جمله سازنده، طراح و معمار، پیمانکار و عرضه کننده محصول دخیل هستند که در حال حاضر یک شاف ارتباطی ما بین این آیتم ها وجود دارد. رسالت مجموعه لوکس لند این است که این شکاف ارتباطی را از بین برده و در بوجود آمدن و معرفی یک ساختمان لوکس و برند نقش مهم ایفا کند.