مشاوره برندینگ

  • بطورکلی برندینگ، فرآیندی است که در طی آن به جایگاه احساس و عاطفی یک محصول یا خدمت افزوده می گردد و بدین وسیله ارزش آن بریا مشتریان و سایر ذی نفعان افزایش می یابد.
    برندینگ حاصل پیام ها و گزارش هیا رسانه هاست و هر قدر تعداد این پیامها بیشتر و محتوای آن ها مطلوب تر باشد، نام تجاری و یا همان برند قوی تر خواهد شد.
    با توجه به اینکه برندینگ یکی از مهمترین جنبه های صنعت ساختمان اعم از کوچک و بزرگ، جزئی و یا تجاری است و صرفا به معنای شمارش نقاط قوت و مزایای یک خدمت و یا یک پروژه ساختمانی نیست، بخش مشاوره برندینگ در مجموعه لوکس لند، آماده است تا با بهره گیری از جدیدترین و موثرترین متد روز دنیا، به اجرای صحیح آن در مورد سازمان شما بپردازد.